Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen

Lyssna

Umeåregionens handlingsplan bygger på den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR-deklarationen.

Samtliga kommuner i Umeåregionen; Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors, har skrivit under den europeiska CEMR-deklarationen, vilket borgar för ett bra samarbete över kommungränserna.
 
Kommunerna i Umeåregionen har tagit fram ett dokument, Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen, som beskriver hur samtliga arbetesgruppen inom Umeåregionen ska arbeta för att integrera jämställdhetsfrågorna i respektive sakområde.

I Vännäs kommun ska varje förvaltningen och nämnd utarbeta och anta en handlingsplan för jämställdhet. Umeåregionens handlingsplan är ett hjälpmedel i detta arbete.

Kontaktperson: Ingrid Lundström