Rekryteringsriktlinjer

Lyssna

En strukturerad rekryteringsprocess med tydliga könsneutrala kravspecifikationer är en förutsättning för att få målet om jämnare könsfördelning på arbetsplats och inom olika yrkesgrupper i Vännäs kommun.

Rekryteringsgruppens sammansättning

Syftet med en könsblandad rekryteringsgrupp i rekryteringsprocessen är att förebygga att traditionellt och stereotypt tänkande och undvika att ge ett kön fördelar i någon del i rekryteringen.

Vid lika meriter anställs det underrepresenterade könet

När sökande har i huvudsak likvärdiga erfarenheter och kompetens ska tillhörighet till det underrepresenterade könet* vara meriterande.

Mål - aktivitet - utvärdering

Vännäs kommuns strävan är att aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom kommunens verksamheter.
 
 * 40/60 regeln, om en yrkesgrupp består av mindre än 40 % av det ena könet anses den en könsneutral.

Riktlinjer  - rekrytering

Mål - aktivitet - utvärdering efter 3 år

(utdrag ur jämställdhetsplanen)

  • Kommunen vill åstadkomma en jämnare könsfördelning i skilda typer av arbeten och positioner samt verka för att lediga arbeten i så stor utsträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män
  • Vid användandet av rekryteringskonsult vid chefstillsättningar/annan befattning ska rekryteringsgruppen särskilt efterfråga att konsulten presenterar både kvinnliga och manliga sökande
  • För att rekryteringsprocessen ska kvalitetssäkras och risken för diskriminering minimeras ska tydliga kravprofiler upprättas vid varje rekrytering
  • Annonsen ska formuleras så att den väcker intresse hos både kvinnor och män
  • Annonsen ska ha både en kvinnlig och en manlig uppgiftslämnare.
  • Minst en rekryteringsutbildning ska genomföras under planperioden
  • Årligen mäta hur många utannonserade tjänster som tillsätts med underrepresenterat kön.

Kontaktperson: Ingrid Lundström