Kravprofil

Lyssna

En kravprofil är bra att utarbeta vid rekrytering för att få en sammantagen bild av vilken kompetens och utbildning de sökande bör ha. En bra genomarbetad kravpofil fungerar även som ett annonsunderlag. Den är också ett viktigt instrument för att rekryteringsprocessen ska behållas transparent hela vägen.

Kravprofil

I och med att alla sökande bedöms utifrån hur väl de uppfyller kravprofilen säkras rekryteringsprocessen i förhållande till en eventuell överklagan enligt diskrimineringslagen.

Överklagande enligt diskrimineringslagen

Om en arbetsökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för beordran, ska sökande på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervju eller fick arbetet eller utbildningplatsen (DiskL 2 KAP. Förbud mot diskiminering och reprisalier KAP 3,4 §).
 
Därför är det extra viktigt att varje bedömning är transparent (genomskinlig), det vill säga att alla ska förstå hur bedömningen av de intervjuade är gjord. I och med att alla sökande bedöms utifrån hur väl de uppfyller kravprofilen säkras rekryteringsprocessen i förhållande till en eventuell överklagan enligt diskrimineringslagen.

Kontaktperson: Ingrid Lundström