Ensamkommande flyktingbarn

Lyssna

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare/förälder och söker asyl är så kallade ensamkommande barn. När det gäller ensamkommande barn ansvarar kommunen bland annat för att utreda och fatta beslut om placering (det vill säga boende för barnet), utse god man och erbjuda skolgång.

Hem för ensamkommande barn

Vännäs kommun har ett hem, AKKA, för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande flyktingbarn. På AKKA kan vi ta emot tjugo asylsökande barn i åldrarna 15 år och uppåt. AKKA finns på Södra Drottninggatan 2.

Kontakt
Områdeschef för HVB-hemmet (AKKA)
Örjan Strandberg
Tel: 0935-143 48 eller 070-550 50 22.

Ungdomsassistenter
Tel: 0935-143 26

 

Bli familjehem till ensamkommande barn

Vännäs kommun har behov av familjehem till ensamkommande barn. Som familjehem tar ni emot barn upp till 15 år men i vissa fall kan det även vara äldre ungdomar som kommit till Sverige utan sin familj.

Uppdraget kan variera i omfattning från att vara jourhem under några dagar/veckor, till att vara fast boende till dess att barnen blivit vuxna.

Vi önskar stabila familjer som har tid och engagemang för att ta emot ett barn i sin familj. Det kommer ske en utredning innan ni blir godkända för uppdraget.

Det är inget krav att familjen måste bo i Vännäs kommun.

För mer information, kontakta:

Sara Hallnor
Områdeschef IFO
Tel: 0935-143 22

Ulrica Westerlund
Socialchef
Tel: 0935-143 10

Kontaktperson: Örjan Strandberg