Rekrytering kvinnor/män 2010

Lyssna

Rekrytering kvinnor män 2010

Här finns redovisat hur många tjänste som ha annonserats under året. Hur många kvinnor/man som sökt respektive tjänst och om någon av underrepresenterat kön erhålli den sökta tjänsten.

 

Kontaktperson: Ingrid Lundström