Budget och verksamhetsplan

Lyssna

Här kan du ta del av budget och verksamhetsplan. Kopior i pappersformat går även att beställa hos kommunsekreteraren.

 

Kopior av budget- och verksamhetsplaner kan också beställas hos kommunsekreteraren på telefon 0935-141 11.

Kontaktperson: Karolina Johansson