Ekonomiska stödformer

Lyssna

Här kan du läsa om ekonomiska stödformer för anhörigvårdare i Vännäs.

Anhörigbidrag kan sökas om man lever i hushållsgemenskap med vård- och omsorgstagaren och om den anhörige avstår från förvärvsarbete motsvarande tid. Uppdraget upphör vid 65 års ålder. Anhörigbidraget beviljas efter biståndsprövning, beslut av biståndshandläggare och omprövas regelbundet.

Att söka anhörigbidrag

Anhörigvårdare kan ansöka om anhörigbidrag. Detta är ett bistånd och av utredningen framgår hur mycket bidrag anhörigvårdaren har rätt till. Det kan vara 1/3, 2/3 eller ett helt anhörigbidrag.

Ersättningen för ett helt anhörigbidrag är 7 280 kronor/månad med föreskriven utbildning och 7 100 kronor/månad utan föreskriven utbildning.

Observera att dessa nivåer justeras automatiskt när löner för vårdbiträden ändras.

Avgiftsfri, inte biståndsbedömd avlösning åtta timmar/månad

För telefonservice och bokning ring 0935-142 83 kl. 8.30-9.30 vardagar utom torsdagar.