Bensinstationer

Lyssna

Här finns möjligheter att tanka alternativa bränslen som är miljövänliga och mindre miljöbelastande som etanol. Fordonsgas, sk biogas, fyller du närmast i Skellefteå.

Inom Vännäs kommun finns tre bensinstationer på två av dem kan du tanka etanol. För tillfället finns endast en fyllningsstation för fordonsgas i Västerbotten. Den är belägen i Skellefteå på Fabriksgatan 2.

Tankställen för Etanol i Vännäs

Cirkel K i Vännäsby, Företagsvägen 1, 911 35 VÄNNÄS

Gulf i Vännäs, Pengsjövägen 11, 911 33 VÄNNÄS

OKQ8 i Vännäsby, Kungsstensvägen, 911 35 VÄNNÄS