Gator och trafik

Lyssna

Under sidorna för gator och trafik hittar du bland annat lokala trafikföreskrifter, information om skötsel och underhåll av kommunens gator, trafiksäkerhet och parkering.

Ansvar för gator och vägar

Inom kommunen finns två ansvariga huvudmän för gator och vägar, Trafikverket och Vännäs kommun. Kommunens ansvar omfattar ca 63 km kommunala gator och gång-och cykelvägar samt 110 km enskilda statsbidragsberättigade vägar i 45 byar.

Trafikverket ansvarar för huvudstråken Fällforsvägen, Umevägen, Hembergsleden, Pengsjövägen och Östra Järnvägsgatan med tillhörande gång och cykelvägar. Övriga gator inom tätorten sköter Vännäs kommun.

Trafikregler och säkerhet

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (länk till extern webbsida) men det finns även lokala trafikföreskrifter, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Exempel på detta är parkeringsregler och hastighetsbegränsning.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter och utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsens ansvar. I Vännäs kommun är det plan-och miljönämnden som är trafiknämnd och beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.

Alla lokala trafikföreskrifter finns samlade i Svensk Trafikföreskriftsamling (länk till extern webbsida) via Transportstyrelsen. Via länken (länk till extern webbsida) hittar du en sida för att söka gällande lokala trafikföreskrifter för Vännäs kommun.

Några viktiga saker som du kan tänka på:

  • Dämpa farten - Hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.
  • Har du hörntomt - kontrollera sikten i korsningen.

Mer information på trafikverket.se

Trafikverket om trafiksäkerhet (länk till extern webbsida, öppnas i ny flik)

Kontakta gärna Gatuavdelningen om du upptäcker någon trafikmiljö som kan verka farlig eller om du vill fråga något som rör trafik eller trafiksäkerhet.

Kontaktperson: Christer Nygren