Trafikregler och säkerhet

Lyssna

Vännäs kommun arbetar aktivt med att våra gator och vägar ska vara så säkra som möjligt och att det ska kännas tryggt att vistas i samhället.

Kontakta oss gärna om du upptäcker någon trafikmiljö som kan verka farlig eller om du vill fråga något som rör trafik eller trafiksäkerhet.

Några viktiga saker som du kan tänka på:

  • Dämpa farten - Hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.
  • Har du hörntomt - kontrollera sikten i korsningen.

Trafikverket om trafiksäkerhet

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Exempel på detta är parkeringsregler och hastighetsbegränsning.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter och utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsens ansvar.

I Vännäs kommun är det plan-och miljönämnden som är trafiknämnd och beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.

Alla lokala trafikföreskrifter finns samlade i Svensk Trafikföreskriftsamling via Transportstyrelsen. Via länken hittar du gällande lokala trafikföreskrifter för Vännäs kommun.

Kontaktperson: Christer Nygren