Hjälp och stöd i hemmet

Lyssna

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. Hjälpen har som syfte att underlätta för Dig som äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i Din invanda hemmiljö.

Hjälpen skall utformas som ett komplement till Din egen förmåga. Behöver Du hjälp skall Du kontakta kommunens biståndshandläggare som då gör ett hembesök och utreder behovet av hemhjälp tillsammans med Dig och ev. anhöriga. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats.

Ansök om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning

Ansökan om hemtjänst genom förenklad handläggning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för personer 75 år och äldre. Hjälp kan endast medges för två timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras och alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att den enklare biståndsbedömningen ska gälla.

Du kan ansöka om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning elektroniskt via E-tjänst eller via blankett. Klicka på länken nedan för att komma till ansökan.

Ansök om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning