Hjälp och stöd i hemmet

Lyssna

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. Hjälpen har som syfte att underlätta för Dig som äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i Din invanda hemmiljö.

Hjälpen skall utformas som ett komplement till Din egen förmåga. Behöver Du hjälp skall Du kontakta kommunens biståndshandläggare som då gör ett hembesök och utreder behovet av hemhjälp tillsammans med Dig och ev. anhöriga. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats.