Egenkontroll

Lyssna

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds.

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du är också ansvarig för att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. Därför måste du ha ett system för egenkontroll. För att din egenkontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar. Det gäller att du som livsmedelsföretagare kan visa att du har kontroll på alla dessa områden:

Utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, avfall, förpackningsmaterial, separering, märkning/information, mottagning, temperaturkontroller, spårbarhet, reklamationer/återkallande och intern revision.

Faroanalys och HACCP

När du vet att grundförutsättningarna är goda inom alla dessa områden är det viktigt att gå igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten. För varje råvara och tillverkningssteg tänker du igenom mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror. När du har gjort det vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över. Detta är den första delen i ert HACCP arbete. När farorna är kända ser du till att de förebyggs och övervakas. Den som på ett företag ansvarar för HACCP ska ha utbildning i detta.

Läs om grundförutsättningar och HACCP i branschriktlinjerna som finns på livsmedelsverket.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson