SEE hållbarhetsvecka

Lyssna

Vännäs samordnar och -arrangerar evenemang under SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 2013 16-22 september.

SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka de aktörer som arbetar hållbart, att ge dem möjlighet att synas och nätverka samt att sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar ett hållbarhetsarbete.

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling.

Läs mer på www.seevasterbotten.se

Vision och mål

SEE Västerbottens hållbarhetsvecka strävar i sitt arbete att uppnå följande vision och mål:

År 2020 är Västerbottens län, Sveriges hållbaraste län. Regionalt och lokal arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett social, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

SEE Västerbottens hållbarhetsvecka drivs sedan 2009 som ett årligt återkommande samverkansprojekt av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region västerbotten, Umeå Universitet, Umeå kommun, Be Green Umeå, Umeå C samt Nolia AB.

Kontaktperson: Karolina Johansson