Hållbarhetsberedning

Lyssna

För att följa arbetet med Ålborgsåtagandena och för att utveckla lokala mål, har kommunfullmäktige tillsatt en beredningsgrupp, Hållbarhetsberedningen.

Beredningsgruppen, som fått namnet hållbarhetsberedningen, ska förutom att utveckla och följa kommunens hållbarhetsarbete också årligen utvärdera föregående års arbete.

Hållbarhetsberedningens sammansättning

Ordinarie

Leif Andersson, ordf, S

Monica Wahlström, FP, vice ordf.

Emma Vidmark, MP

Margareta Vigren, C

Ersättare

Susanne Bygdén, S

Jonas Björkholm, V

Eva Willebrand, MP

Leif Eriksson, C

Kontaktperson: Karolina Johansson