Anslagstavlan

Justerade protokoll

oktober

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 10 oktober Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2018-10-10 Tas ner 2018-11-01
Uppsatt 2018-10-03 Tas ner 2018-10-25

september

Uppsatt 2018-09-28 Tas ner 2018-10-19
Uppsatt 2018-09-28 Tas ner 2018-10-19
Uppsatt 2018-09-27 Tas ner 2018-10-19
Uppsatt 2018-09-27 Tas ner 2018-10-19
Vård- och omsorgsnämnden 19 september Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2018-09-27 Tas ner 2018-10-19