Anslagstavlan

Justerade protokoll

juni

Uppsatt 2018-06-14 Tas ner 2018-07-06
Uppsatt 2018-06-12 Tas ner 2018-07-04
Uppsatt 2018-06-05 Tas ner 2018-06-27

maj

Uppsatt 2018-05-29 Tas ner 2018-06-20
Uppsatt 2018-05-29 Tas ner 2018-06-19
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 28 maj Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2018-05-28 Tas ner 2018-06-19
Uppsatt 2018-05-28 Tas ner 2018-06-19