Anslagstavlan

Justerade protokoll

november

Uppsatt 2019-11-13 Tas ner 2019-12-05
Uppsatt 2019-11-08 Tas ner 2019-11-30
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 6 november Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-11-06 Tas ner 2019-11-28
Uppsatt 2019-11-04 Tas ner 2019-11-25

oktober

Uppsatt 2019-10-29 Tas ner 2019-11-19
Uppsatt 2019-10-25 Tas ner 2019-11-15
Uppsatt 2019-10-24 Tas ner 2019-11-15
Uppsatt 2019-10-11 Tas ner 2019-11-29
Uppsatt 2019-10-11 Tas ner 2019-11-29