Skolsköterska, läkare och kurator

Skolsköterskan arbetar förebyggande genom att följa barnens hälsoutveckling och erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer och speciella insatser vid behov. Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser för enskilda och grupper av elever med målet att skapa lärandemiljöer där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

I skolkuratorns arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.

Skolkuratorn samverkar med andra resurser i samhället såsom socialtjänst, psykiatri, habilitering, ungdomsmottagning med flera. Som elev är du när som helst välkommen att kontakta skolkuratorn på din skola.

Vegaskolan

Skolsköterska, Ida Örnberg
Träffas säkrast måndag-onsdag
Tel: 0935-144 28, 072-524 58 80
Skicka e-post till Ida

Kurator, Jennie Ylvin
Tel: 070-532 12 81
Skicka e-post till Jennie

Hammarskolan

Skolsköterska, Marie Granström
Tel: 0935-144 60, 070-267 64 20
Skicka e-post till Marie

Kurator, Julia Smetana Nilsson
Tel: 076-135 36 86
Skicka e-post till Julia

Vännäsby skola

Skolsköterska, Elisabet Weinehall
Tel: 0935-144 12, 070-512 89 14
Skicka e-post till Elisabet

Kurator, Susanna Mårtensson
Tel: 070-378 89 15
Skicka e-post till Susanna

Skolläkare

Skolläkaren kommer på regelbundna besök till skolan och bokas vid behov genom skolsköterskan. Elever och föräldrar kan på eget initiativ ta kontakt med skolsköterska.

Beatrice Pontén, skolläkare
Kontaktas via skolsköterska på respektive skola ovan.