Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Försäkringar för barn och elever

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Svedea.

Försäkringsinnehåll

Barn i kommunal förskola, familjedaghem, Kraftverkets förskola och elever i kommunal skola, Hällfors skola och Liljaskolans gymnasium i Vännäs kommun är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt under hela året, även under fritid och lov.

Elever i kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) samt SFI (svenska för invandrare) är försäkrade under verksamhetstiden.

Övriga barn och elever hänvisas till respektive förskola eller skola.

Du kan läsa försäkringsbeskedet via länken i listan nedan.

Om du skadar dig ska du:

Du kan få ersättning för taxiresor till och från skolan om de är:

  • Föreskrivna av läkare.
  • Godkända och prövade av SVEDEA innan resan påbörjas.

Skadeanmälan

För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du välja att göra din skadeanmälan digitalt via webbsidan www.svedea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via telefon.

  • Skadeanmälan vid telefon görs under kontorstid på telefonnummer 0771-160 199
  • Drabbas du av en akut skada utanför kontorstid kontaktar du SVEDEA Jour på samma nummer, 0771-160 199

När du gör din anmälan

Förbered dig genom att fram alla dina handlingar som styrker det som har hänt. Enklaste sättet att anmäla en skada är direkt via skadeformuläret på SVEDEAS hemsida.

Ett tips är att du scannar in dina handlingar, det kommer att underlätta för dig när du ansöker om ersättning och handläggningen av ditt ärende går snabbare. Tänk också på att ha ditt kontonummer tillgängligt.