Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer varje barn oavsett vilken verksamhet vårdnadshavare väljer, i kommunal eller privat regi. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt godkänd enskild pedagogisk omsorg.

Lagen om barnomsorgspeng infördes i juli 2009. Syftet med barnomsorgspengen är att öka vårdnadshavarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Den ska även öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande samt öka mångfalden i förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen.

Bidraget beräknas efter samma grunder som vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.Barnomsorgspengen är alltså inte en på förhand bestämd summa pengar som betalas ut till vårdnadshavarna. Bidraget betalas ut till enskild, av kommunen, godkänd verksamhet.

Barnomsorgspeng ska ges även för egna barn i godkänd pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdare får då bidrag för egna barn, men endast för lika många egna barn som de antal barn som tagits emot.

Kommunens godkännande är en förutsättning för att en enskild huvudman ska ha rätt till bidrag. Verksamheten som får bidrag måste uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande kommunal verksamhet.

Om du vill starta en enskild pedagogisk omsorgsverksamhet i Vännäs, kontakta samordningsledare.

Maria Bränström
Tel: 0935-146 51.