Familjedaghem, dagbarnvårdare

Den pedagogiska omsorgens uppgift är att ge barn omsorg, omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande.

Det finns tre dagbarnvårdare i Vännäs. Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag och bedriver verksamheten i vår gemensamma lokal, Stubben.

Hos dagbarnvårdarna får barnen vistas i en trygg miljö i en liten barngrupp. Det gör det lättare att se och uppmärksamma alla barn. Här bedrivs en vardagsnära pedagogik både enskilt och i grupp med mycket lek och skapande.

Vid ledighet eller sjukdom finns ett vikariesystem inom arbetslaget, vilket gör att barnen alltid får vara med dagbarnvårdare och barn som de känner.

I dagbarnvårdarverksamheten ingår förutom mycket lek och rörelse både inne och ute bland annat:

  • Stöd för att utveckla respekt, ansvar, empati och miljötänkande
  • Språk och kommunikation med lek, sagor, ramsor och sång
  • Skapande verksamhet
  • Samspel mellan vårdnadshavare, barn och dagbarnvårdare för ett ömsesidigt förtroende.

Kontakt

Dagbarnvårdarlokalen Stubben
Lägervägen 5
911 34 Vännäs

Tel: 0730-818 703

Rektor
Erik Enström
Mobil: 076-532 07 20