Klockaren

Förskolan Klockaren är belägen i Vännäsby, vid foten av Hemberget, och omges av en stor och fin gård med grön- och lekytor, nära skogen. Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av förskolans läroplan. Den ligger till grund för våra pedagogiska ställningstaganden.

Klockaren

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barn ges möjlighet till lek och lärande genom samarbete och utmaningar i en lustfylld miljö. Barnen är indelade i åldersgrupper för att kunna skapa en verksamhet som är anpassad för barnen.

Förskolan har ett tillagningskök där vår kock lagar mat från grunden och använder ekologiska produkter så långt det är möjligt.

Kontakt

Förskolan Klockaren
Kungstensv 6
911 35 Vännäsby

Avdelningar

  • Röda Tel: 073-064 73 32
  • Gula Tel: 072-202 87 35
  • Blåa Tel: 076-844 76 48
  • Köket Tel: 073-056 51 61

Rektor
Catarina Jakobsson
Mobil: 070-643 07 99

Skicka e-post till Catarina

Inne och ute