Kooperativet Kraftverket

Kooperativet Kraftverket tillhör hällfors friskola och startade sin verksamhet nyåret 2007. Kännetecknande är en verksamhet nära djur och natur, att arbeta åldersintegrerat och med föräldrasamverkan.

Kraftverket

Kraftverket har två förskoleavdelningar, Bäcken och Älven, och fritidshemmet: Forsen.

Du anmäler ditt barn till barn- och utbildningsförvaltningens kösamordnare

Enkätundersökning

Enligt Skollagen har kommunen en skyldighet att regelbundet bedriva tillsyn av enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg (fritidshem).

Som ett led i tillsynen ingår en vårdnadshavarenkät och som vi ber er att besvara. Det är en enkät för förskolan och en för fritidshemmet. Enkäten är anonym.

Eleverna i fritidshem får också en enkät att besvara.

Som vårdnadshavare får du/ni ett brev per barn. I brevet följer det med ett lösenord till den enkät som gäller för det barnet.

Länk till förskolans vårdnadshavarenkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till fritidshemmets vårdnadshavarenkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till fritidshemmets elevenkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kooperativet Kraftverket
Hällfors 36
911 91 Vännäs
Tel: 0935-310 33
Hemsida: kraftverketsforskola.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rektor Camilla Myhr