Spiran

Förskolan Spiran ligger vid foten av Hemberget i Vännäsby med närhet till naturen. Förskolan omges av en fin gård med stora gröna lekytor.

Spiran

Spiran startade sin verksamhet 2008 och själva byggnaden är byggd utifrån ett Reggio Emiliainspirerat synsätt. Förskolan Spiran bedrivs tillsammans med Vännäsby förskola som en intraprenad och grundar sin verksamhet på Reggio Emiliafilosofin.

Förskolan Spiran arbetar med åldersindelade grupper och har en verksamhet med fokus på skapande aktiviteter.

Förskolan får sin lunch tillagad av Vängårdens kök. Frukost och mellanmål tillagas på plats av vårt köksbiträde.

Spiran har tre åldersindelade avdelningar. De äldsta barnen går på Sländan, de mellersta på Myggan och de yngsta på Humlan.

Kontakt

Förskolan Spiran
Kungstensvägen 5
911 35 Vännäsby

Avdelningar

  • Humlan Tel: 073 - 844 38 22
  • Myggan Tel: 073 - 844 38 28
  • Sländan Tel: 073 - 844 38 34
  • Köket Tel: 076 - 141 19 59

Rektor
Malin Vesterlund
Mobil: 072-578 57 11

Skicka e-post till Malin