Elev- och föräldrainflytande

På våra skolor arbetar vi aktivt med att eleverna ska få vara delaktiga i beslut kring sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det är något eleverna har rätt till och något vi tror på. Det främjar också lust att lära och förmåga att ta eget ansvar och ger en större förståelse och acceptans för fattade beslut.

Elevrådet, som finns på varje skola, är ett forum för elevinflytande där allt ifrån frågor om lärande och trygghet till exempelvis fysisk arbetsmiljö lyfts. De elevenkäter som vi skickar ut varje år som en del av vårt kvalitetsarbete är också en viktig möjlighet för eleverna att påverka. Utöver dessa former för elevinflytande sker inflytande i det dagliga genom dialoger mellan elever, lärare och annan personal kring t.ex. i hur en viss uppgift ska utföras eller redovisas. På vår högstadieskola finns också elevskyddsombud som har till uppgift att medverka i skolans psykosociala såväl som fysiska arbetsmiljöarbete.

På våra skolor finns också forum för föräldrasamverkan. Det kan exempelvis vara skolråd, föräldramöten, utvecklingssamtal och de vårdnadshavarenkäter som vi skickar ut varje år som en del av vårt kvalitetsarbete. Vänd dig till rektor på den aktuella skolan om du vill veta mer om hur du som förälder/vårdnadshavare kan vara med och påverka.