Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fritidshem

I de kommunala skolorna finns två fritidshem, ett som tillhör Vegaskolan och ett som tillhör Vännäsby skola.

Fritidshem erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem erbjuds för de barn som går i skolan, till och med utgången av vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemsverksamhet bedrivs under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmet följer läroplanen och allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja goda relationer utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Fritidshemmet håller öppet måndag till fredag 06.15-18.15. Öppettiderna kan variera inom detta spann från enhet till enhet med utgångspunkt från familjernas tillsynsbehov.

Kontakt till fritidshemsavdelningarna på Vegaskolan

 • Rymden (öppnings- och stängningsavdelning), tel: 070-571 21 03
 • Sirius, tel: 070-347 70 59
 • Las Vega, tel: 072-541 35 89
 • Stjärnan, tel: 072-541 48 52
 • Pluto, tel: 072-541 55 89
 • Månen, tel: 072-541 39 66
 • Solen, tel: 072-541 52 63
 • Kosmos, tel: 072-532 74 14

Kontakt till fritidshemsavdelningarna på Vännäsby skola

 • Pyret, tel: 070-2720897
 • Polarn, tel: 070-272 14 75
 • Picasso, tel: 070-227 75 80
 • Panorama/PortalenPanorama: 070-270 36 92
 • Portalen: 072-246 13 41