Välja grundskola

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att alla elever börjar i förskoleklass hösten det år de fyller sex år.

Vårdnadshavare till barn i Vännäs kommun som skall börja förskoleklass i augusti får information och ansökningsblankett hemskickad i februari. Den ifyllda blanketten skickas in enligt bifogad information. Har ni inte fått brevet så kontakta barn- och utbildningskontoret.

Du som vill byta er nuvarande grundskola till någon annan behöver kontakta den önskade skolan för ansökan om plats. Val av annan skola än den i upptagningsområdet kan innebära att barnet tappar rätten till skolskjuts.

Du som ska flytta till kommunen

Du som har bestämt dig för att flytta till Vännäs kommun och har barn i skolåldern anmäler, så snart det är möjligt, vilken skola du önskar att barnet ska gå i.

Ifylld och underskriven blankett skickas till barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Blankett se länk nedan.