Kostintyg

Förskolan och skolan tillhandahåller specialkost efter medicinska skäl. Dessutom tillhandahålls vegetarisk kost och anpassad kost av religiösa skäl.

Blanketten fylls i och lämnas till ansvarig förskolepersonal/mentor när barnet
börjar i förskolan, inför start i förskoleklass, åk 4, åk 7 och gymnasieskolans åk 1 samt om behovet av specialkost ändras.