Kostintyg - Ansökan specialkost

Förskolan och skolan tillhandahåller specialkost efter medicinska skäl. Dessutom tillhandahålls vegetarisk kost och anpassad kost av religiösa skäl.

Om behov av specialkost finns så anmäler ni det när barnet börjar i förskolan, inför start i förskoleklass, åk 4, åk 7 och gymnasieskolans åk 1 samt om behovet av specialkost ändras.

För grundskolan anmäler ni via Självservice, se länk nedan. Till förskolan använder ni blanketten nedan. Den fylls i och lämnas till ansvarig förskolepersonal/mentor.