Sommaröppen verksamhet 2024

V 27-31 är ordinarie förskolor och fritidshem stängda.

För dig som uppfyller barnomsorgsriktlinjerna och har behov av barnomsorg även under dessa veckor kommer Sommaröppen verksamhet att erbjudas v.27-31.

Information till vårdnadshavare ges via Infomentor och e-post.

Sommaröppen verksamhet

Våra förskolor och fritidshem har ordinarie verksamhet under största delen av året. Under några veckor på sommaren, i år veckorna 27-31, stänger vi ordinarie verksamhet.

Vår utgångspunkt är att barn som har plats i förskola eller fritidshem bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår. Om det är möjligt läggs barnens ledighet med fördel under den period när den ordinarie verksamheten är stängd.

För er som har behov av barnomsorg under perioden vecka 27-31 när ordinarie verksamhet är stängd finns möjlighet att ansöka om plats i sommaröppen verksamhet. Ni gör en ansökan per barn. Sommaren 2024 bedrivs sommaröppen verksamhet på förskolan Myran i Vännäs. Det gäller både förskola och fritidshem. Verksamheten bedrivs till stor del med sommaranställda vikarier.

Förutsättningar

Följande krav ska var uppfyllda för att barnomsorg ska beviljas vecka 27-31:

  • Barnet ska redan ha en placering i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
  • Ni måste ansöka om plats senast 1 maj. Ansökan görs via e-tjänst. (Ansökan Sommaröppen verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. )
  • OBS! Finns det flera barn gör ni en ansökan separat för varje barn.
  • Alla vårdnadshavarna arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det gäller även för barn där vårdnadshavarna har skilda adresser. Det innebär att om det finns två vårdnadshavare och bara en arbetar eller studerar vistas barnet hos den andre vårdnadshavaren.
  • I ansökan ska intyg och schema för arbete/studier bifogas. Ansökan utan intyg kommer inte att behandlas.

När ditt barn beviljats plats på sommaröppen verksamhet får du mer information, bland annat kring olika praktiska frågor.

Särskilda skäl

Om du bedömer att barnet har behov av plats i sommaröppen verksamhet av andra anledningar, görs ansökan om placering av särskilda skäl. Detta görs via en blankett som ni får via barnomsorgsplacerare. Ansökan om plats av särskilda skäl ska göras senast 1 maj. Beslut om eventuell placering av särskilda skäl fattas av skolchef.

Frågor?

Har du frågor om sommaröppen verksamhet, kontakta barnomsorgsplacerare:

E-post: barnomsorg@vannas.se

Tel: 0935-144 08. Telefontid: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11