Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Skrotbilar och fordonsvrak

Skrotbilar/fordonsvrak dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om det är uppställt ett fordonsvrak på så kallad allmän plats typ gator, parkeringar, torg eller parker så har kommunen möjlighet, att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198), besluta att fordonet ska om händertas och skrotas. Till skrotbil räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde. Kostnader i samband med flyttning och skrotning kommer att debiteras fordonsägaren.

Skrotning av fordon

Vill du skrota din bil, vänd dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Till de auktoriserade firmorna är det alltid kostnadsfritt att lämna in bilen, om man kör eller transporterar bilen själv och den inte är tömd på återvinningsbara delar.

Läs gärna foldern Dags att ta farväl av den gamla bilen?