Utrustning för hemmet

Det är bra att ha utrustning både i förebyggande syfte och vid brand.

Till exempel:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare (rekommenderat av Vännäs räddningstjänst: Pulversläckare 6 kg 43A 233BC)
  • Brandfilt