Hur lång tid tar ärendet?

Det viktigaste för att ett ärende ska kunna handläggas snabbt är att ansökan är komplett. Andra faktorer som kan påverka handläggningstiden är till exempel:

  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan.
  • Berörda grannar/sakägare måste höras innan ett beslut kan tas.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Kvaliteten på inlämnade handlingar.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.
  • Ibland måste ärendet beslutas av Plan- och byggnämnden, som har sammanträde ungefär varannan månad.