Lediga tomter

Idag finns ett utbud av prisvärda småhustomter såväl i tätort som på landsbygd. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande.

Boka en tomt

Om du vill boka en tomt skickar du ett mejl till Miljö- och byggavdelningen.

Skicka ett e-postmeddelande

Så fungerar bokningen

Vid bokning av tomt kan den bokas i 3 månader första gången. Förlängning kan sedan göras med max 3 mån i taget så länge ingen annan har ställt sig i kö på samma tomt. Om någon annan har ställt sig i kö kan bokningen enbart förlängas med 1 mån och vid 1 tillfälle.

För att kunna låsa en bokning så att tomten inte kan gå över till någon annan behöver kommunen ha fått in en komplett bygglovansökan innan satt bokningsdatum löper ut.

Den som har bokat måste själv hålla koll på datumet och höra av sig till kommunen via mail om de önskar att förlänga bokningen. Detta innebär även att en tomt kan gå vidare till nummer 2 i kön utan att ni får ett meddelande om detta, om ni exempelvis missar att förlänga bokningen, inte kan förlänga bokningen eller inte har lämnat in en bygglovansökan inom bokningstiden.

Bokningar sker i dagsläget enbart via mail, om man inte har tillgång till en mailadress måste bokningen ske via post eller personligen.

Information som ska lämnas vid bokning är: Namn, mailadress, telefonnummer där du kan nås under dagtid samt vilken tomt som du är intresserad av.

Köp av tomt kan ske som tidigast efter att bygglov har blivit beviljat.

Vid nybyggnation inom planlagt område krävs en nybyggnadskarta som underlag för situationsplanen, denna beställs från plan- och byggenheten och har ca 6 v leveranstid. Beställning av nybyggnadskarta faktureras i efterhand enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa.

Tomtpriser

Här nedan ser du tomtpriser för Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck.

Tomtpriser from den 1 juni 2021:

Vännäs 175 000 kr
Över 1000 m2, tillägg med 70 kr/m2

Vännäsby 225 000 kr
Över 1000 m2, tillägg 90 kr/ m2

Tväråbäck 75 000 kr
Över 1000 m2, tillägg 30 kr/ m2

Vännäs (Radhus- /Kedjehustomt) 100 000 kr
Över 500 m2, tillägg 70 kr/ m2

Vännäsby (Radhus- /Kedjehustomt) 125 000 kr
Över 500 m2, tillägg 90 kr/ m2

OBS: Notera att det är priset den dagen då köpeavtalet skrivs på som gäller, oavsett hur prisbilden såg ut vid bokningstillfället. Köp av tomt kan enbart göras efter beviljat bygglov.

Se lediga tomter i vår kartportal

Lediga och reserverade tomter kan du se via vår kartportal nedan. Kartportalen fungerar bäst på en datorskärm men går också att använda i mobilen.

Öppna kartan i en egen flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redan bokade tomter

Tomt markerad som bokad betyder att det finns en bokning på tomten men den är inte såld. Är du intresserad av en bokad eller ledig tomt kontakta miljö- och byggavdelningen via e-postlänken ovan.