Bygga nytt, ändra eller riva

Digital frukost

Byggbonus!

Nu kan du som bygger nytt, energismart småhus i Vännäs kommun få byggbonus.

Strandskydd

Strandskyddet ska trygga att medborgarna har tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Coronavirus

Avgifter för lov och anmälan

Här hittar du avgifter för lov, anmälan med mera, enligt Plan- och bygglagen.