Lediga tomter

Idag finns ett utbud av prisvärda småhustomter såväl i tätort som på landsbygd. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande.

Vill du reservera en tomt?

Om du vill reservera en tomt i listan nedan så kontakta miljö- och byggavdelningen på: plan.miljonamnden@vannas.se

Tomtpriser

Här nedan ser du tomtpriser för Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck.

Tomtpriser from den 1 juni 2021:

Vännäs 175 000 kr

Över 1000 m2, tillägg 70 kr/m2

Vännäsby 225 000 kr

Över 1000 m2, tillägg 90 kr/m2

Tväråbäck 75 000 kr

Över 1000 m2, tillägg 30 kr/m2

Vännäs (Radhus- /Kedjehustomt) 100 000 kr

Över 500 m2, tillägg 70 kr/m2

Vännäsby (Radhus- /Kedjehustomt) 125 000 kr

Över 500 m2, tillägg 90 kr/m2

Tomter till försäljning i Vännäs kommun

(Nedan reservationer är uppdaterade 2021-10-11)

Kvartsvägen och Stenvägen i Vännäs

Fastighetsbeteckningar: RUBINEN 1-2 (nr 1 reserverad), SAFIREN 4 samt SMARAGDEN 2-4 och 8 (nr 2 och 8 är reserverade).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Nybyvägen i Vännäs

Fastighetsbeteckning: AMAZONITEN 8 (reserverad).
På grund av tomtens lutningsförhållanden bör tomten bebyggas med sluttningshus.
Grundundersökning behövs samt packningskontroll i vissa fall.

Dansbanegatan i Vännäs

Fastighetsbeteckningar: DRAGSPELET 1-4 (nr 3 och 4 är reserverade) samt KLARINETTEN 1-4 (nr 1 och 2 är reserverade).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Isbanegatan i Vännäs

Fastighetsbeteckningar: TRÄNAREN 6 och SMÅSKOLLÄRAREN 1.
På grund av tomternas lutningsförhållanden bör tomterna bebyggas med sluttningshus.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Stamvägen 8 i Vännäs

Fastighetsbeteckning: OXELN 3 (reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Envägen 37 i Vännäs

Fastighetsbeteckning: ENEN1 (reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Stationsvägen i Vännäsby

Fastighetsbeteckningar: RÅDJURET 2 (reserverad), SNICKAREN 1.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Rådjursgatan i Vännäsby

Fastighetsbeteckning: KATTEN 2 (reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Nya tomter i Vännäsby

En ny detaljplan har fått laga kraft för ett markområde öster om Gothnellsgatan. Tomterna går att förboka, inför kommande avstyckning. Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information.

Rönnvägen i Tväråbäck

Fastighetsbeteckningar: JÄMTEBÖLE 1:68, 1:70 (reserverad), 1:77, 1:79, 1:81-1:87.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Reserverade tomter

Tomt markerad som reserverad betyder att det finns en bokning på tomten men den är inte såld. Är du intresserad av en reserverad eller ledig tomt kontakta miljö- och byggavdelningen på: plan.miljonamnden@vannas.se

Nedan finns översiktskartor över respektive tätort. Kontrollera karta mot text ovan, avseende vilka tomter som är lediga/reserverade.

OBS: Avvikelser mot kartunderlaget förekommer