Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Energistrategi

Genom vårt sätt att arbeta med energi- och klimatfrågor vill Vännäs kommun bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vännäs kommun har en energistrategi som ska ge en översiktlig bild av energiomsättningen i kommunen samt utgöra underlag för en samlad strategi för hantering av kommunens energifrågor.

Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser till atmosfären ger upphov till påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet.

Energi- och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen och Vännäs kommun står inför. Frågan har även en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling.

Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Vännäs kommun.

Genom att upprätta en energistrategi visar således Vännäs kommun att vi arbetar för att ta vårt ansvar för att nå de nationella och regionala klimat- och energimålen. Vi vill år 2020 vara långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och miljömässigt.

Ta del av Vännäs kommuns energistrategi via sidan Planer, styrdokument och lagar.