Gator, trafik och underhåll

Coronavirus

Parkeringstillstånd

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt hitta information om hur du ansöker om detta.

Felanmälan

Kontakta oss om du vill göra en felanmälan för gator och vägar.

Digital frukost

Trafikstrategi 2016

Trafikstrategins huvudsyfte är att peka ut riktningen för trafikens utveckling i det framtida Vännäs.