Gatu- och julbelysning

Gatuavdelningen ansvarar för gatubelysning och offentlig belysning i parker och torg. Belysningen finns för att lysa upp gator, parker och allmänna platser, skapa trygghet och en god trafikmiljö.

Julbelysning och dekorationer

Kommunens julbelysning monterar gatuavdelningen upp i november. Men redan innan dess börjar julgransjakten i landskapets skogar och trädgårdar.

Veckorna före första advent är hektiska på gatu- och parkenheten. All julbelysning ska då monteras upp för att tändas lagom till skyltsöndagen. Stjärnor hängs upp och monteras på fasader längs de centrala gatorna i Vännäs, gatuträden pryds med belysning och upplysta julgranar placeras ut i Vännäs och Vännäsby. Det handlar om ungefär 500 lampor.

Under hela året letar gatu- och parkenheten efter den perfekta granen i Vännäs med omnejd. Den får inte vara för kort eller för lång, inte för tjock eller för smal, inte för gles eller för tät. Det är med andra ord stora krav som ställs på den gran som slutligen ska pryda tätorterna. Julgranarna smyckas sedan med belysning som lyser upp i vintermörkret. Om du har en gran som du tror kan passa som julgran, så ta gärna kontakt med oss!

Ansvar för gatubelysning

  • Trafikverket ansvarar för belysning längs riks- och länsvägar.
  • I samhället ansvarar Trafikverket för belysning längs Umevägen, Hembergsleden, Fällforsvägen, Östra Järnvägsgatan och Pengsjövägen.
  • Kommunen ansvarar för övriga, allmänna vägar i våra samhällen.