Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Parkeringsövervakning

Kommunen har anlitat Securitas att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och som då även ansvarar för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser.

Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Taxa för felparkering

För att få samstämmighet mellan taxan för felparkering och överträdelsens omfattning så har även taxan för felparkering genomgått en översyn. Vid införandet av parkeringsövervakning kommer även fordonsflyttar att bli aktuella vid felaktigt långtidsparkerade fordon.

Parkering vid fastigheter/lokaler

Vid kommunala- och vissa privata fastigheter gäller parkeringsövervakning av Securitas och Umevakt. Vid dessa fastigheter är det skyltat om parkeringsövervakning.