Plogning och snöröjning

Från oktober till april råder vinterberedskap hos kommunens gatuavdelning. Det betyder att snöröjarna - egen personal och entreprenörer, är redo att ge sig ut med snöplogar och sandbilar.

Vinterberedskapen innebär också, förutom fyllda sand och saltförråd, att det finns någon som har jour dygnet runt helg som vardag. Denne bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs.

Snöplogning

Inom kommunen finns två huvudmän för gator och vägar, Trafikverket och kommunen.

Plogning görs i direkt anslutning till snöfall och då skottas inga infarter. Den traktor som följer med vid plogningen har till uppgift att skotta gatukorsningar samt gång-och cykelvägar. Det finns även andra traktorer som skottar på kommunens fastigheter.

ansvar för de olika vägarna

Kommunens ansvar omfattar ca 63 km kommunala gator och gång-och cykelvägar samt 110 km enskilda statsbidragsberättigade vägar i 45 byar.

De vägar som Trafikverket ansvarar för i Vännäs och Vännäsby är Umevägen, Pengsjövägen, Östra Järnvägsgatan och Fällforsvägen med tillhörande gång- och cykelvägar.

Plogområden

Plogområden i Vännäs och Vännäsby (pdf) Pdf, 212.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Isrivning

När vägen blivit ojämn isrivs den för att få bort den sammanpackade snön. Eftersom den snö som samlas vid vägkanterna är tung och sammanpackad skottas alla infarter i tätorter efter hyvling. Som alla förstår kan denna skottning inte ske på en gång för alla fastigheter, men traktorn är aldrig långt borta.

Sandning och bortforsling

Sandning görs vid behov med bil eller traktor. Bortforsling av snö görs på vissa områden för att öka trafiksäkerheten och av utrymmesskäl.

Förhindra skador

De stora fordonen kan ibland orsaka skador på brevlådor, staket med mera. Inträffar detta bör du som fastighetsägare snarast meddela Infrastrukturavdelnignen via kommunväxeln på telefon 0935-140 00 för gemensam besiktning på plats.

Tänk på att kommunen inte ansvarar för skador på föremål som är placerade utanför tomtgräns, exempelvis ska brevlådor placeras i tomtgräns. Ett bra sätt att förhindra skador på staket etc. är att markera dessa med ca 2 meter höga käppar.

Att köra ut snön på gatan är inte tillåtet av trafiksäkerhetsskäl. Lika fel är det att köra snön på andra sidan gatan då denna snö tillslut hamnar för andras infarter.