Tank- och laddstationer

I Vännäs kommun finns möjlighet att tanka med olika typer av bränsle eller ladda ditt fordon. Här finns möjligheter att tanka alternativa bränslen som är miljövänliga och mindre miljöbelastande som etanol.

Bensinstationer

Inom Vännäs kommun finns tre bensinstationer på två av dem kan du tanka etanol.

  • Cirkel K i Vännäsby, Företagsvägen 1, 911 35 VÄNNÄS
  • Gulf i Vännäs, Pengsjövägen 11, 911 33 VÄNNÄS
  • OKQ8 i Vännäsby, Kungsstensvägen, 911 35 VÄNNÄS

Biogas

För tillfället finns endast en fyllningsstation för fordonsgas i Västerbottens län. Den är belägen i Skellefteå på Fabriksgatan 2.

Laddstationer

Allmänheten kan nyttja flera av de laddstolpar för elbil som kommunen satt upp. Du hittar dem via kartan nedan.