Buller, luftkvalitet och hälsa

Digital frukost

Hygienlokaler

Verksamheter med hygienisk behandling, med risk för någon form av smitta, måste anmälas till Plan- och miljönämnden.

Inomhusmiljö

Bostäder samt lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade/användas på ett sådant sätt att de inte utgör hälsorisk.

Coronavirus

Avgifter för tillsyn

Här hittar du avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och för livsmedelstillsyn.