Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Buller

Definitionen för buller är oönskat ljud, men även önskade ljud kan bli oönskade och besvärande med till exempel en för hög ljudnivå. Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt.

Vanliga bullerkällor i Vännäs

I Vännäs är de vanligaste bullerkällorna tåg- och vägtrafik. Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. I orörda fjällområden är varje samhällsljud störande medan ett modernt stadslanskap knappast är tänkbart utan bakgrundsljud. En stadspark med god utformning uppfattar de flesta som tyst trots att vägtrafikljuden finns i bakgrunden.

Riktvärden för buller från vägtrafik

 • 30 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) inomhus
 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 • 55 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) utomhus vid fasad
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Riktvärden utomhus för verksamhetsbuller (tex industri)

Riktvärden gäller som utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Där mätning ska ske vid fasad, uteplatser och andra ytor för utevistelse. Reservation finns dock för äldre regler vid planläggning och byggnation. Läs mer i naturvårdsverkets vägledning.

 • 50 dBA ekvivalentnivå dagtid (06-18)
 • 45 dBA ekvivalentnivå kvällstid (18-22)
 • 40 dBA ekvivalentnivå nattetid (22-06)

Riktvärden inomhus

Dessa riktvärde bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa föreligger. Mer att läsa finns i Folkhälsomyndighetens vägledning som du hittar via länken i listan nedan.

 • 45 dB maximalt ljud
 • 30 dB Ekvivalent ljud
 • 25 dB Ljud med hörbara tonkomponenter
 • 25 dB Ljud från musikanläggningar