Vilda djur

Vännäs kommun har ingen kommunjägare och därför ingen möjlighet att ta hand om vilda djur som uppehåller sig på privata fastigheter eller på allmän plats. Detta gäller både friska djur (till exempel grävling eller orm) och sjuka djur (till exempel skabbräv).

Jägare kan på frivillig basis ta på sig att hjälpa till med dessa problem, ett tips är att kontakta jägarförbundet eller något lokalt jaktlag och fråga om de har möjlighet att hjälpa till.

Om du som markägare hittar ett dött djur på din fastighet ansvarar du själv för de eventuella åtgärder som behövs.

Skadade vilda djur

Är ett vilt djur skadat till följd av en bilolycka, ring polisens larmnummer 112. Polisen skickar i sin tur ut en eftersöksjägare.

Läs mer på polisen.se Länk till annan webbplats.

Jakt och vilt

Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation. I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas.

Läs mer på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.