Lupiner

Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som tidigare inte funnits i Sverige men som avsiktligt eller oavsiktligt tagits hit med människans hjälp. De sprider sig snabbt, kan tränga eller konkurrera ut andra arter, vara giftiga och sprida sjukdomar. De kan spridas i trädgårdar eller genom att de hanteras på fel sätt vid borttagande.

Det finns invasiva arter som är EU-listade och det är förbjudet att sprida dem, till exempel gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka. Det finns även många invasiva arter som i dagsläget inte är förbjudna men som ändå kan leda till stora problem för människor och natur om de sprids, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Vid felaktig hantering av invasiva arter finns risken att ytterligare spridning av dessa sker genom till exempel frön och växtdelar som sedan kan etablera sig på nya platser. Genom att ha koll på hur de EU-listade arterna men även övriga invasiva arter ser ut kan du minska risken att råka sprida dessa i naturen.

Detta kan du göra

För att hjälpa till med att minska spridningen av invasiva arter finns det några saker du kan göra:

 • Släng inte växtavfall/trädgårdsavfall i naturen
 • Släng inte invasiva arter i hemkomposten
 • Transportera inte invasiva arter i öppet släp
 • Små mängder växtavfall från invasiva arter kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som restavfall i den gröna tunnan
 • Vid stora mängder växtavfall från invasiva arter, packa det i genomskinliga plastsäckar som du försluter väl. Prata med personalen på återvinningscentralen var du kan lämna säckarna för förbränning. Tänk även på att lägga växtavfallet i väl förslutna säckar vid transport
 • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort, fråga i en trädgårdshandel vid osäkerhet
 • Ta inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan

Vännäs kommuns handlingsplan för 2023–2025

Vännäs kommun arbetar med en handlingsplan för att uppfylla de krav som ställs på fastighetsägare i EU-förordning nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Handlingsplanen har följande mål:

 1. Öka kunskap och kompetens inom de egna förvaltningarna och externt om invasiva växtarter
 2. Öka kunskapen om var på kommunens mark invasiva växtarter förekommer
 3. Skapa en systematik kring inventerade förekomster av invasiva växtarter
 4. Skapa en systematik kring arbetet med att ta bort invasiva växtarter

Under 2023 deltar Vännäs kommun i Naturvårdsverkets kampanj om att motverka spridningen av invasiva arter samt arbetar med att inventera var på kommunens marker de invasiva växtarterna finns. Dessa fynd läggs därefter in i kommunens GIS-system, vilket underlättar arbetet när det är dags att ta bort de invasiva växtarterna.

Rapportera in invasiva arter

Om du skulle upptäcka invasiva växtarter i naturen går det att rapportera detta på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..

Mer information om invasiva arter finns på Naturvårdsverkets hemsida. Det finns även mycket bra info på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.