Centrumparken

Ny mötesplats i Vännäs centrum

Planerings- och utvecklingsavdelningen och infrastrukturavdelningen är i full gång med det fortsatta arbetet i Vännäs centrum. Här bygger vi Vännäs nya mötesplats - med torg, grönytor, lekyta och plats för evenemang eller härligt utomhushäng, där du till exempel kan sitta och ta en fika.

Under våren och hösten 2023 kommer gestaltningen för området att färdigställas. Så fort gestaltningen är klar presenterar vi den här på webben.

Centrumenkäten som underlag

Dokumentet för gestaltningen över området har Vännäs kommun tagit fram tillsammans med flera aktörer i Vännäs centrum. Det utgår även från centrumenkäten "tryggt och trevligt centrum" som Vännäs kommun genomförde 2019.

Läs mer om enkäten och resultatet här

Vårt mål är att skapa en mötesplats i Vännäs centrum med många typer av besöksanledningar - året runt!

Etapper för de olika byggnationerna

  • Under 2023 är planen att färdigställa torgytan på området och Coops parkering.
  • Efter det påbörjar vi etappen med att färdigställa parkmiljön som kommer att byggas under 2024.

Ritning från projektet "Gröna stråket"

Under informationen om projektet Grön cykel- och gångväg, eller "Gröna stråket", finns en första ritning över hela området. Eftersom ritningen togs fram under ett tidigare projekt visar den dock inte exakt hur området kommer att se ut när det är helt klart.

Till informationen

Aktiviteter

Plattläggning på platsen för nya centrumtorget

2023-06-02 Målsättningen är att underlaget ska vara klart innan Vännäsdagarna för att kunna vara en yta för torghandeln. Läs mer.

Markförberedelser i och intill centrumtorget

2022-10-27 Just nu förbereder vi inför byggnationer av torget som kommer starta under våren 2023.

Flytt av infarten till Coop

2022-10-24 Nu har vi på Vännäs kommun börjat med arbetet att flytta infarten till COOP-parkeringen i Vännäs centrum. Läs mer.

Digital frukost

Vännäs Fastigheter köper det gamla järnvägshotellet

Vännäs Fastigheter har förvärvat fastigheten vid Vännäs station med anor från sekelskiftet. Läs mer.

Återvinningsstationen flyttar

2022-10-17 Återvinningsstationen vid Coop/loket flyttar tillfälligt till Torpgatan 4. Läs mer.

Projektet "Gröna stråket"

Läs mer om det tidigare projektet "Gröna stråket" som kommer knyta an till området för nya centrumtorget.