Projekt för attraktivt centrum

Under 2022 pågår ett projekt för platsutveckling, handel och service som ska stärka attraktiviteten i Vännäs centrum.

Vännäs har under pandemin haft en lyckosam utveckling av handel och service och många verksamheter har haft en bra omsättning. Många medborgare har (åter)upptäckt sina lokala butiker och Vännäshandlarna och Vännäs kommun vill nu ytterligare förstärka denna positiva bild genom ett platsutvecklingsprojekt.

Genom att skapa en gemensam målbild över vart vi ska vill vi förebygga att lokaler blir tomma inför kommande generationsskiften. Under 2022 kommer vi därför att jobba aktivt med just denna fråga tillsammans med er företagare, fastighetsägare och samhällsplanerare. Vi kommer att bjuda in till en rad workshops och föreläsningar!

Syftet med detta projekt är:

Att på lång sikt skapa en gemensam målbild och strategi för hur centrum ska utvecklas för att bli mer attraktivt. Se över fysisk miljö, stråkutveckling och verksamheters lokalisering. Samt bidra till expansioner och tillväxt, och fylla tomma lokaler. Vi vill också locka fler besökare till Vännäs.

Projektet kommer att pågå under hela 2022 med förhoppning om att vi i slutet av året har en gemensam målbild och strategi för hur vi vill att Vännäs centrum ska utvecklas för att bli mer attraktivt. Projektet kommer att ledas av Marlene Hassel och Thomas Kruth från Svenska stadskärnor.

"Platsvandringar"

Projektet har arrangerat ett antal platsvandringar i centrum tillsammans med representanter från flera olika aktörer, handlare, kommunanställda, fastighetsägare, politiker med flera.

Kontakt

Emelie Höglander
Näringslivsutvecklare, turism och handel
Skicka e-post till Emelie

Christin Westman
Näringsilvsutvecklare
Skicka e-post till Christin