Starta bryggförening

Funderar du och dina grannar på att lägga ut en allmän brygga på kommunens mark? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Funderar du och dina grannar på att lägga ut en allmän brygga på kommunens mark? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Försäkra dig om att det finns ett utpekat bryggområde i detaljplanen på den plats där ni vill lägga ut bryggan. Starta sedan en förening. För att få en tydlighet i vem som ansvarar för vad och undvika privatisering utarrenderas marken enbart till föreningar.

När föreningen är bildad kan ni ansöka om arrende genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan arrende (nedan), tillsammans med en karta över området. På blankettens baksida finns en guide hur den fylls i.

Efter inskickad ansökan går vi på samhällsbyggnadsförvaltningen igenom underlaget och hör av oss om vi undrar över något innan vi tar fram ett förslag på arrendeavtal.

Kort om bakgrund och regler

Området längs strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby ägs till största delen av kommunen. Kommunen kan upplåta ett visst markområde till föreningar som önskar uppföra allmänna anläggningar. Upplåtelsen görs via ett arrende som söks för max 5 år i taget. Området som arrenderas tillsammans med de anläggningar som genomförs ska vara tillgängliga för allmänheten. Arrendatorn ansvarar även för skötsel av anläggningarna inom markområdet.

Vill arrendatorn lägga ut en brygga måste en livboj finnas. Vissa åtgärder, exempelvis bastu, kan kräva bygglov och måste i sådana fall sökas och beviljas hos plan- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas.

En engångsavgift för arrendet på 1000 kr tas ut när avtalet tecknas.

Om ni under arrendeperioden vill ändra ändamålet behöver ni meddela kommunen genom att skicka in en ny blankett och beskriva ändringarna, tex att ni önskar att lägga ut ytterligare en brygga, uppföra en byggnad osv.