Vattenkiosken

Det är inte längre möjligt att hämta och använda vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i Vännäs kommun. Dessa är nu plomberade/låsta och det är endast tillgängliga för infrastrukturavdelningen och räddningstjänsten. Detta görs för att skydda vårt dricksvatten då brandposterna saknar backventiler och för att vi ska få bättre kontroll över uttagen.

För att erbjuda ett alternativ till större uttag av vatten, har vi installerat en vattenkiosk med tekniskt vatten från älven där du har möjlighet att fylla din tankbil eller liknande.

Observera att vattnet är från älven och av teknisk kvalitet och går därför inte att dricka. Har du behov av större vattenuttag av dricksvattenkvalitet – kontakta infrastrukturavdelningen.

Hur får jag tillgång till vattenkiosken?

För att tanka från vattenkiosken måste du ansöka om ett abonnemang via formuläret nedan. Då får du en tagg till vattenkiosken och faktureras sedan för det vatten som du tankar.

Instruktioner på hur du tankar medföljer taggen och finns även uppsatt på luckan när du öppnar vattenkiosken.

Vad kostar det?

Avgiften för tagg och abonnemangsuppläggning är 500 kronor per tagg och 8 kronor per kubikmeter hämtat vatten (exklusive moms).

Var kan jag hämta vatten?

Vattenkiosken finns vid kommunens centralförråd på Umevägen 54, mitt emot Vännäs hälsocentral.

Fyll i formuläret nedan för att teckna abonnemang