Bygga, ändra eller riva

Eldstad eller bränslepanna

För installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna krävs alltid en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Strandskydd

Strandskyddet ska trygga att medborgarna har tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Coronavirus

Avgifter för lov och anmälan

Här hittar du avgifter för lov, anmälan med mera, enligt Plan- och bygglagen.