Information om coronavirus covid-19

Lyssna

Senaste uppdatering 2020-04-03

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Allmän samhällsspridning råder i hela Västerbotten.

Skydda dig och andra

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Varje invånare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna ger.

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik onödiga resor och avstå från att resa i rusningstrafik. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
 • UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas på till exempel idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. Avstå från att delta i större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Besöksförbud gäller på alla äldreboenden i landet (besöksförbud gäller även på LSS boenden i Vännäs kommun, se beslut nedan).
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.


På folkhälsomyndigheten.se finns information om hur du skyddar dig själv och andra mot smittspridning.
Läs mer här (länk)

1 april utökade Folkhälsomyndigheten de allmänna råden
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.
Läs mer här (länk)

 

Information till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten har här samlat mer information till riskgrupper. Informationen uppdateras löpande (länk) >>

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat.
 • Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats (länk).

 

Självskattningstestet – behöver jag kontakta vården?

Här hittar du Region Västerbottens självskattningstest. Svara på några frågor för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom på egen hand hemma.
Till självskattningstestet (länk) >>

För dig som är orolig

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Här nedan hittar du länkar för stöd och råd.

 

Notera att det är mycket hög belastning på telefonnumren 11313 och 1177 vilket gör att väntetiden är lång.

Vi ber dig i första hand söka information via webben i någon av nedanstående länkar:

www.1177.se/Vasterbotten/ 
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)

Vännäs kommun följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten samt Region Västerbotten.

Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information!

 

1177 om coronaviruset

Klicka dig vidare till den samlade informationen på 1177 (länk)

Rekommendationer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

På Barn- och utbildningsförvaltningens startsida finns information till dig som har barn i förskola eller skola.
Gå direkt till barn- och utbildningsförvaltningens startsida (länk).

Samlade/gällande beslut i Vännäs kommun

Här nedan publicerar vi löpande de beslut och restriktionen som Vännäs kommun och övriga myndigheter tar kopplat till händelseutvecklingen.

Information 2020-04-01
Uppdaterade allmänna råd
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.
Läs mer på folkhälsomyndigheten.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-04-01
Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
Läs mer på regeringen.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-03-31
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
Läs mer på regeringen.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-03-27
Förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
Läs mer på regeringen.se (länk)

Information 2020-03-26
Gratis hyra till lokala handlare

Vännäs Fastigheter erbjuder lokala handlare gratis hyra i tre månader.
Läs hela pressmeddelandet här (länk)

Uppdatering 2020-03-25
Uppdaterade riktlinjer för närvaro i förskola och skola

Barn och utbildningsförvaltningen har uppdaterat sina riktlinjer gällande närvaro i förskola och skola.
Läs mer på www.vannas.se/skola

Beslut 2020-03-20
Förändring inom färdtjänsten
Med anledning av coronaviruset förändrar Vännäs Taxi färdtjänstens beställningsrutiner.
Läs mer här (länk)

Beslut 2020-03-19
Ändrade öppettider på biblioteken

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utifrån risk för smittspridning inte ta emot externa besökare i skolorna. Eftersom biblioteken ligger i samma byggnader som skolorna påverkar detta beslut bibliotekens öppettider.
Se förändrade öppettider här (direktlänk).

Beslut 2020-03-19
Inga externa besök i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Externa besök tas inte emot i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Vid särskilda skäl kan enskilt avsteg beslutas av chef.

Beslut 2020-03-19
Restriktivitet vid alla tjänsteresor
 
Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Vännäs kommun har med anledning av Corona, redan beslutat om restriktivitet vid tjänsteresor utanför Västerbottens län. Vännäs kommun har idag 19 mars beslutat att förstärka detta beslut. Det nya beslutet går i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation och innebär restriktivitet vid resor även inom länet.

Rekommendationerna från Regionen, Folkhälsomyndigheten och därmed även Vännäs kommuns beslut kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras. Du som är medarbetare i Vännäs kommun hittar mer information på intranätet.

Beslut 2020-03-18
Returcentrum stoppar hämtning och utkörning av möbler till privatpersoner
Från och med idag onsdag 18 mars 2020, och tills vidare kommer Returcentrum inte att hämta eller köra ut möbler till privat personer pga smittrisken/spridning av Coronaviruset. För mer information, se Returcentrums facebooksida eller Instagram.

Beslut 2020-03-17
Besöksförbud på kommunens äldreboenden och LSS gruppbostäder

För att skydda våra mest sköra äldre inför Vännäs kommun besöksförbud på våra äldreboenden och LSS gruppbostäder. Undantag är vid vård i livets slut och in- och utflyttningar.

Beslut 2020-03-17
Öppna förskolan håller stängt
För att minska smittorisken för besökare på Familjecenter håller Öppna förskolan stängt minst till april månads slut.

Beslut 2020-03-17
Medborgarhusbion stänger för säsongen

På grund av rådande läge kring Coronaviruset har Vännäs kommun beslutat att stänga Medborgarhusbion för säsongen. Vi hoppas att kunna starta upp höstens filmsäsong den 30/8 som planerat.

Beslut 2020-03-17
Stängning av dagliga verksamheter
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 beslutade Vård- och omsorgsförvaltningen idag att stänga verksamheterna Frivilligcenter, Daglig verksamhet (Vännäs Pall & Spik, Dagsverket och Café Rickis) och Dagverksamheten Fjärilen (externa besökare). För de som bor på Äldrecenter och Hjorten fortsätter Fjärilens aktiviteter som vanligt.

Daglig verksamhet som inte sköts via Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter som vanligt och omfattas inte av beslutet. Personer som har sin dagliga verksamhet externt förlagd via stöd av arbetskonsulent, går fortsatt till sina arbetsplatser om inget annat anges från den specifika arbetsplatsen

Beslut 2020-03-17
Gymnasieskolan, Liljaskolan i Vännäs stänger sina lokaler - fjärrundervisning kommer att ske

Från och med onsdag 18 mars stänger Liljaskolans gymnasium i Vännäs sina lokaler på uppmaning från Regering och Folkhälsomyndigheten. All undervisning fortsätter men genomförs via fjärr-/distansundervisning istället med start torsdag 18 mars och tillsvidare.
Läs mer på Liljaskolans hemsida här (direktlänk)

Beslut 2020-03-17
Stängning Rieckmüllergårdens matsal

För att minska risken för smittspridning och skydda de äldre, stänger Rieckmüllergårdens matsal från och med 18 mars.
Läs mer här (länk)

Beslut 2020-03-16
Simundervisning ställs in

Simundervisningen för elever i grund- och grundsärskola ställs in resten av terminen, dels för att inte låsa upp personal med detta, dels för att vid akut sjukdom direkt kunna skicka hem elev/medarbetare.

Beslut 2020-03-12
Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar, sjukstugor och boenden

För att undvika att smitta, gäller följande restriktioner från Region Västerbotten: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning. Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården i länet uppmanas att kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Beslut 2020-03-12
Medarbetare som varit i områden med samhällsspridning av coronavirus och som arbetar inom vården eller vistas i vårdlokaler
Äldre personer med underliggande sjukdom räknas som riskgrupp. Vännäs kommun väljer därför att följa Region Västerbottens rekommendationer att stänga av medarbetare inom vården som de senaste 14 dagarna har varit i område med samhällsspridning av coronavirus: Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen.

Medarbetare som arbetar inom vården/på boenden, eller som vistas i vårdlokalerna och därmed har indirekt kontakt med patienterna omfattas av beslutet. Avstängning gäller i 9 dagar. Avstängningen gäller även om man inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Medarbetare i Vännäs kommun kan ta del av mer information från arbetsgivaren via intranätet. Där finns även mer information om restriktioner kring resor i tjänsten utanför länet, för kommunens anställda.

Rekommendationerna från Regionen och därmed även Vännäs kommuns beslut kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Kontaktperson: Sofia Tjärnström