Coronavirus covid-19, samlad information

Lyssna

Här hittar du kommunens information kring coronaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande med riktlinjer och beslut. Senaste uppdatering 2021-03-25.

Allmän smittspridning/samhällsspridning råder. Det betyder att smittan finns i Vännäs kommun och det betyder även att smittan inte går att koppla till en tidigare smittad person. Du kan bli utsatt för smitta oavsett var du befinner dig i länet och oavsett om du har kontakt med någon som har bekräftats smittad eller ej.

Information om vaccinering mot covid-19

På 1177.se kan du läsa mer om vaccineringen. Här hittar du mer information under rubrikerna:

 • Vaccination mot covid-19
 • Frågor och svar om vaccination mot covid-19
 • Så fungerar vaccin

Till 1177.ses information

På Läkemedelsverkets webbplats kan du få mer fakta om vaccinet!

Till lakemedelsvarket.se

Skärpta nationella restriktioner

Skärpta nationella föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller med anledning av coronaviruset, covid-19. Du har en skyldighet att följa dessa.

På krisinformation.se kan du läsa de skärpta råden i sin helhet

Särskilda rekommendationer i Västerbotten

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.

Rekommendationerna gäller från och med 9 februari till och med den 18 april 2021.

 • Umgås med få människor.
 • Udvik platser med risk för trängsel.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Gör inga onödiga resor.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
 • Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar.

Läs rekommendationerna i sin helhet på lansstyrelsen.se

Fortsätt även att följa de grundläggande allmänna råden!

Läget är fortsatt allvarligt och det kan snabbt uppstå smittspridning. Det är därför viktigt att fortsätta följa råden. Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.

 • Tvätta händerna. Ofta.
  Skydda dig och andra från smittspridning (folkhalsomyndigheten.se)
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
  Vilka symptom handlar det om? (1177.se)
  Vad ska jag göra om jag blir sjuk? (1177.se)
 • Testa dig om du har symtom.
  Läs mer om provtagning nedan.
 • Åk kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
 • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom. Det gäller alla, oavsett ålder.
 • Arbeta hemifrån om du kan.

 

Var fortsatt försiktig och följ restriktioner och anvisningar vid besök på boenden i kommunen

Vi är glada att kunna informera om att vaccinationen på kommunens särskilda boenden är klar. Trots detta behöver du och vi fortsätta att vara försiktiga vid besök på boenden. Vi vet ännu inte säkert hur smittspridningen påverkas av vaccineringen.

Det är fortfarande inte läge att återgå till det normala.

 • Innan besök, kontakta boendet för att få veta vilka anvisningar som gäller just där.
 • Använd munskydd vid besök.
 • Vi ser gärna att ni som anhöriga införskaffar egna munskydd men om det inte är möjligt kan boendet tillhandahålla detta.

Det gäller äldreboendena Borgmästargården, Hjorten och Äldrecenter, korttidsboendet Slussen, gruppbostäderna Köpmangatan 15, Konstnärsgatan 11, Rådjursgatan 4 och 6 samt Torpgatan 6.

Idrottsanläggningar öppna för barn och ungdomsträning

Det går nu åter att boka lokaler för idrottsträning för barn och ungdomar födda 2002 och yngre.

Observera att anläggningarna fortsättningsvis håller stängt för andra målgrupper och privatpersoner. Föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som yrkesmässig idrott samt skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Omklädningsrummen i idrottsanläggningarna är fortsatt öppna men endast för tillgång till toalett och möjlighet att tvätta händer, ej för ombyte och dusch.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt
Utifrån pandemilagen har kommunen räknat hur många personer som samtidigt får vistas i respektive anläggning för att undvika trängsel. Varje förening måste kontakta sitt specialidrottsförbund, för att ta reda på vilka rekommendationer som gäller för respektive idrott. Observera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

Föreningar ska fortsatt bedriva sin verksamhet utifrån folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.

Begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantaget begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande med max 20 deltagare.

Resenärer i kollektivtrafiken rekommenderas att använda munskydd

Du som reser kollektivt rekommenderas att använda munskydd när det är rusningstrafik. Du som resenär har ett eget ansvar att skaffa munskydd inför din resa.

Här kan du läsa mer om rekommendationen

Vid bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma 7 dagar

De nya rekommendationerna för Västerbotten innebär att alla i familjen, oavsett symtom och oavsett ålder, ska stanna hemma om någon i hushållet har fått bekräftat covid-19. Om du som bor med någon som har covid-19 och själv får symtom bör du lämna prov. Barn mellan 0 till 5 år provtas bara efter bedömning av läkare.
Läs mer här

Hämta provtagningskit och testa dig för pågående covid-19

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Du som har haft milda symtom i minst ett dygn kan ta prov på dig själv med hjälp av ett provtagningskit för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID på en webbsida. Det är bra om en symtomfri person kan hämta och lämna testerna!

Så fungerar egenprovtagning i Västerbotten

Läs mer om egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten (länk till 1177.se)

Egenprovtagning i Vännäs (hälsocentralens hemsida)

Längre ner på sidan hittar du information om egenprovtagning i Vännäs.
Läs mer om att hämta provtagningskit på Vännäs Hälsocentral (länk till 1177.se)

Då kan du ta prov på dig själv:

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

 • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne.
 • Du har haft symtom i minst ett dygn.
 • Du behöver ha BankID. Det går inte att hämta eller lämna ett prov åt exempelvis ett barn som saknar BankID.

Om du har allvarliga symptom ska du inte ta prov på dig själv utan vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

 

Hjälp och stöd

Hämta receptbelagd medicin åt andra
(ehalsomyndigheten.se)

Har du frågor eller känner oro?

Notera att det är mycket hög belastning på både sjukvårdsrådgivningen 1177 och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång.

Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser. Det finns även sidor där du kan få stöd och råd vid oro.

 

Var källkritisk!

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
Läs mer om desinformation i coronavirusets spår på eu-kommissionens hemsida (länk)

Statistik för antal fall av covid-19, kommun för kommun

Här kan du läsa statistik för antal fall av covid-19. Filtrera på den kommun du vill läsa mer om.

 

Arbetet i Vännäs kommun

Vännäs kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin.

Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Statistiken i kommunerna - vad betyder den?

Varje måndag rapporterar smittskyddsenheten nya data för hur många personer per kommun som har bekräftad covid-19, men vad betyder den egentligen?

Läs mer om statistiken på regionvasterbotten.se (länk)

Hur sker informationen om smitta bekräftas inom kommunens vård- och omsorgsboenden?

Om fall av Covid-19 skulle bekräftas på något av kommunens boenden inom vård och omsorg är det i första hand Region Västerbotten som sköter information och smittspårning. Patientsekretess råder alltid och varken regionen eller kommunen kommer att kommentera enskilda fall av smitta.

De boende på berörd enhet samt deras anhöriga får information om smitta bekräftas. Den informationen kommer från kommunens sjuksköterska, eller vid behov, ansvarig läkare.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun säkerställer att all vård- och omsorgspersonal har kunskap om hur man ska ta hand om person med bekräftad covid-19 samt förebygga vidare smittspridning, till exempel hygienrutiner och användande av skyddsutrustning.

Rekommendationer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

På Barn- och utbildningsförvaltningens startsida finns information till dig som har barn i förskola eller skola.
Gå direkt till barn- och utbildningsförvaltningens startsida (länk).

Samlade/gällande beslut i Vännäs kommun

Här nedan publicerar vi löpande de beslut och restriktionen som Vännäs kommun och övriga myndigheter tar kopplat till händelseutvecklingen.

2021-02-09
Särskilda rekommendationer i Västerbotten

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.
Läs mer på länsstyrelsens hemsida

2021-02-04
Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten. Samtliga 15 kommuner har vid en samverkanskonferens fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation.
Till länssyrelsens pressrum

2021-02-03
Regeringsbeslut: Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser.
Läs mer på regeringen.se

2021-01-27
Regeringsbeslut: Tillfälligt inreseförbud från Norge

Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.
Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

2021-01-21
Regeringsbeslut: Förlängningar av nationella restriktioner

Det finns ett fortsatt behov av att säkerställa att alla adekvata åtgärder vidtas för att bromsa spridningen av sjukdomen covid-19. Regeringen ser därför, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, behov av att förlänga ett antal restriktioner och rekommendationer.
Läs mer på regeringen.se

2021-01-12
Biblioteken öppnar med begränsningar från 12 januari

Från och med 11 januari kan du reservera böcker igen.

2021-01-08
Ökad smittspridning i Vännäs – håll i och håll ut!

Den senaste veckan har antalet smittade ökat med 33 personer. Detta är den högsta ökningen hittills och Vännäs har ökat mer än kranskommunerna.
Läs mer här

2021-01-05
Bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter

Under jul- och nyårshelgerna har flera fall av covid-19 bekräftats inom äldreboende, hemtjänst och vid ett av kommunens LSS-boenden. En person har avlidit i covid-19. Smittan inom äldreboende är hittills avgränsad till en avdelning på Borgmästargården. Även bland medarbetare inom Vård- och omsorgs finns bekräftade covidfall, vilket gör att bemanningssituationen just nu är ansträngd.

2021-01-05
Resenärer i kollektivtrafiken rekommenderas att använda munskydd från och med 7 januari

Från och med torsdag 7 januari rekommenderas du som reser kollektivt att använda munskydd när det är rusningstrafik. Du som resenär har ett eget ansvar att skaffa munskydd inför din resa.
Läs mer här

2020-12-21
Efter Regeringens beslut fredag 18 december - detta gäller för kommunens verksamheter

Den 18 december meddelade Regeringen om ytterligare nationella restriktioner för att motverka spridningen av covid-19. Restriktionerna rör flera områden och förändringar sker inom Vännäs kommuns verksamheter i och med detta.
Läs mer här

2021-12-18
Regeringens beslut om ytterligare restriktioner

Den 18 december meddelade Regeringen om ytterligare nationella restriktioner för att motverka spridningen av covid-19. Restriktionerna rör flera områden.
Läs mer här

2020-12-14
Du är skyldig att följa de skärpta nationella råd som gäller från och med 14 december
Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Du hittar informationen i sin helhet på:
krisinformation.se

2020-12-11
Information om skärpta råd för covid-19 via SMS

På måndag den 14 december kommer alla Sveriges mobiltelefonabonnenter att få ett SMS om skärpta råd och föreskrifter gällande covid-19. SMSet ska ha gått ut till alla senast kl. 19.00 samma dag och skickas av Folkhälsomyndigheten och MSB på uppdrag av regeringen.

2020-11-24
Länsstyrelsen Västerbotten beslutar om publiktak på 8 personer i länet

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att vissa villkor för att miska risken för smittspridning följs.
Läs mer här

2020-11-18
Vid bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma i 7 dagar
De nya rekommendationerna för Västerbotten innebär att alla i familjen, oavsett symtom och oavsett ålder, ska stanna hemma om någon i hushållet har fått bekräftat covid-19.
Läs mer här

2020-11-10
Skärpta allmänna råd för dig i Västerbottens län, på grund av ökande spridning av coronaviruset
(till och med 13 december)
Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Skärpta råd gäller dig som bor eller vistas i Västerbotten.
Läs mer här

2020-10-23
Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

2020-10-13
Du som bor med en bekräftat smittad person ska stanna hemma

Region Västerbotten uppmanar personer bor med någon som har bekräftad covid-19 att stanna hemma.

2020-08-10
Information/riktlinje för dig som ska besöka en närstående på ett äldreboende

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en checklista till dig som vill besöka en närstående.
Läs mer om riktlinjerna här

2020-09-16
Möjlighet till att boka besök inomhus på äldreboenden

Ni bokar fortsatt besök via personalen och besöken sker på avsedd plats i allmänna utrymmen. Vi ber er att tänka på god handhygien och att avboka besöket om ni känner er sjuka eller det minsta krassliga.
Läs mer här (länk till information)

2020-08-20
Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.
Läs mer här (länk till information)

2020-08-20
Just nu är kollektivtrafiken till för dig som inte har något annat val

Länstrafiken har samlat information till dig som behöver resa kollektivt under coronapandemin.
Läs mer här (länk till information)

2020-06-12
Nu möjliggör vi besök utomhus till kommunens äldreboenden

Ni som vill besöka era anhöriga är välkomna max 2 personer/tillfälle, där ni som kommer ska vara friska och utan förkylningssymtom.
Mer information och förhållningsregler hittar du här (länk)

Regeringsbeslut 2020-06-04
Lättare restriktioner för resor inom Sverige

Personer som inte har symptom på covid-19 kan resa inom Sverige från och med den 13 juni. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande och tänk på att resa med hänsyn.
Läs mer om beslutet på regeringens hemsida (länk)

2020-05-11
Informationssida till föreningar
 
Under fliken "Stöd till föreningsliv" kan du läsa mer om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv under coronapandemin.
Läs mer här (länk till information)

2020-05-08
Kommuntidningen Här&Nu nr 2 utgår

Sommarnumret av kommuntidningen Här&Nu som var planerad till 16 juni kommer inte att skickas ut.
Läs mer här (länk till information)

2020-05-05
Covid-19 och besök på Starrbergets återvinningscentral

Starrbergets återvinningscentral har fortfarande öppet enligt ordinarie tider.
Här hittar du vad som gäller när du ska besöka återvinningscentralen (länk)

2020-04-29
Information kring din matlådeleverans

Kostavdelningen försöker att begränsa kontakterna vid leverans av matlådor.
Läs mer här (länk till information)

Beslut 2020-04-27
Begränsad möjlighet till spontana besök på Medborgarhuset

Kommunstyrelseförvaltningen har begränsat möjligheten till besök på Medborgarhuset som inte är bokade i förväg. Du kan fortfarande få stöd och svar på frågor, men kontakt ska främst ske via telefon, e-post eller via våra digitala tjänster.
Läs mer här (länk till nyhet)

2020-04-27
Nya regler för servering av mat

Med anledning av covid-19 pandemin har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regler för verksam¬heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.
Läs mer här (länk till nyhet)

2020-04-01
Uppdaterade allmänna råd
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.
Läs mer på folkhälsomyndigheten.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-04-01
Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
Läs mer på regeringen.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-03-31
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. I Vännäs kommun gäller även besöksförbud på följande LSS-boenden: Köpmangatan 15, Konstnärsgatan 11, Rådjursgatan 4 och 6, och Torpgatan 6. Vid särskilda omständigheter kan undantag göras, kontakta boendet för mer information.
Läs mer på regeringen.se (länk)

Regeringsbeslut 2020-03-27
Förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
Läs mer på regeringen.se (länk)

2020-03-26
Gratis hyra till lokala handlare

Vännäs Fastigheter erbjuder lokala handlare gratis hyra i tre månader.
Läs hela pressmeddelandet här (länk)

2020-03-25
Uppdaterade riktlinjer för närvaro i förskola och skola

Barn och utbildningsförvaltningen har uppdaterat sina riktlinjer gällande närvaro i förskola och skola.
Läs mer på www.vannas.se/skola

Beslut 2020-03-20
Förändring inom färdtjänsten
Med anledning av coronaviruset förändrar Vännäs Taxi färdtjänstens beställningsrutiner.
Läs mer här (länk)

Beslut 2020-03-19
Ändrade öppettider på biblioteken

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utifrån risk för smittspridning inte ta emot externa besökare i skolorna. Eftersom biblioteken ligger i samma byggnader som skolorna påverkar detta beslut bibliotekens öppettider.
Se förändrade öppettider här (direktlänk).

Beslut 2020-03-19
Inga externa besök i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Externa besök tas inte emot i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Vid särskilda skäl kan enskilt avsteg beslutas av chef.

Beslut 2020-03-19
Restriktivitet vid alla tjänsteresor
 
Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Vännäs kommun har med anledning av Corona, redan beslutat om restriktivitet vid tjänsteresor utanför Västerbottens län. Vännäs kommun har idag 19 mars beslutat att förstärka detta beslut. Det nya beslutet går i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation och innebär restriktivitet vid resor även inom länet.

Rekommendationerna från Regionen, Folkhälsomyndigheten och därmed även Vännäs kommuns beslut kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras. Du som är medarbetare i Vännäs kommun hittar mer information på intranätet.

Beslut 2020-03-18
Returcentrum stoppar hämtning och utkörning av möbler till privatpersoner
Från och med idag onsdag 18 mars 2020, och tills vidare kommer Returcentrum inte att hämta eller köra ut möbler till privat personer pga smittrisken/spridning av Coronaviruset. För mer information, se Returcentrums facebooksida eller Instagram.

Beslut 2020-03-17
Besöksförbud på kommunens äldreboenden och LSS gruppbostäder

För att skydda våra mest sköra äldre inför Vännäs kommun besöksförbud på våra äldreboenden och LSS gruppbostäderna: Köpmangatan 15, Konstnärsgatan 11, Rådjursgatan 4 och 6, och Torpgatan 6. Vid särskilda omständigheter kan undantag göras, kontakta boendet för mer information.

Beslut 2020-03-17
Öppna förskolan håller stängt
För att minska smittorisken för besökare på Familjecenter håller Öppna förskolan stängt minst till april månads slut.

Beslut 2020-03-17
Medborgarhusbion stänger för säsongen

På grund av rådande läge kring Coronaviruset har Vännäs kommun beslutat att stänga Medborgarhusbion för säsongen. Vi hoppas att kunna starta upp höstens filmsäsong den 30/8 som planerat.

Beslut 2020-03-17
Stängning av dagliga verksamheter
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 beslutade Vård- och omsorgsförvaltningen idag att stänga verksamheterna Frivilligcenter, Daglig verksamhet (Vännäs Pall & Spik, Dagsverket och Café Rickis) och Dagverksamheten Fjärilen (externa besökare). För de som bor på Äldrecenter och Hjorten fortsätter Fjärilens aktiviteter som vanligt.

Daglig verksamhet som inte sköts via Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter som vanligt och omfattas inte av beslutet. Personer som har sin dagliga verksamhet externt förlagd via stöd av arbetskonsulent, går fortsatt till sina arbetsplatser om inget annat anges från den specifika arbetsplatsen

Beslut 2020-03-17
Gymnasieskolan, Liljaskolan i Vännäs stänger sina lokaler - fjärrundervisning kommer att ske

Från och med onsdag 18 mars stänger Liljaskolans gymnasium i Vännäs sina lokaler på uppmaning från Regering och Folkhälsomyndigheten. All undervisning fortsätter men genomförs via fjärr-/distansundervisning istället med start torsdag 18 mars och tillsvidare.
Läs mer på Liljaskolans hemsida här (direktlänk)

Beslut 2020-03-17
Stängning Rieckmüllergårdens matsal

För att minska risken för smittspridning och skydda de äldre, stänger Rieckmüllergårdens matsal från och med 18 mars.
Läs mer här (länk)

Beslut 2020-03-16
Simundervisning ställs in

Simundervisningen för elever i grund- och grundsärskola ställs in resten av terminen, dels för att inte låsa upp personal med detta, dels för att vid akut sjukdom direkt kunna skicka hem elev/medarbetare.

Beslut 2020-03-12
Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar, sjukstugor och boenden

För att undvika att smitta, gäller följande restriktioner från Region Västerbotten: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning. Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården i länet uppmanas att kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Beslut 2020-03-12
Medarbetare som varit i områden med samhällsspridning av coronavirus och som arbetar inom vården eller vistas i vårdlokaler
Äldre personer med underliggande sjukdom räknas som riskgrupp. Vännäs kommun väljer därför att följa Region Västerbottens rekommendationer att stänga av medarbetare inom vården som de senaste 14 dagarna har varit i område med samhällsspridning av coronavirus: Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen.

Medarbetare som arbetar inom vården/på boenden, eller som vistas i vårdlokalerna och därmed har indirekt kontakt med patienterna omfattas av beslutet. Avstängning gäller i 9 dagar. Avstängningen gäller även om man inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Medarbetare i Vännäs kommun kan ta del av mer information från arbetsgivaren via intranätet. Där finns även mer information om restriktioner kring resor i tjänsten utanför länet, för kommunens anställda.

Rekommendationerna från Regionen och därmed även Vännäs kommuns beslut kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Kontaktperson: Sofia Tjärnström